Termografering af bygninger

Termografering af bygningen er en god måde at finde f.eks. kuldebroer i ydervægge i forbindelse med renoveringsopgaver og lignende. Ved hjælp af termografi, kan man inden renoveringen igangsættes, udpege de områder der f.eks. skal efterisoleres. Det er også muligt at kontrollere håndværkernes arbejde i forbindelse med isolering og tætning af bygningen.

Dansk Ejendomseftersyn udfører termografi af bygninger og slutproduktet er en rapport, som beskriver hvad termograferingen afslører.

Termografi er en metode til at registrere temperaturen på en given overflade. Metoden tager udgangspunkt i, at alle overflader udsender en infrarøde stråling der ikke kan opfattes af det menneskelige øje. Når strålingen ses igennem et termisk kamera skiller varme genstande- og overflader sig ud mod køligere baggrunde. Med andre ord kan man, med det blotte øje, se overfladens temperatur.

Hvad kan termografi bruges til?

Termografi er et godt værktøj til, at undersøge en bygnings konstruktion og opdage f.eks. utætheder, opfugtning og kolde overflader. Termografi kan dokumentere tvivl om kuldebroer, manglende isolering og fugt- og vandskader.

Forudsætninger for god bygningstermografi

Temperaturforskellen mellem inde og ude bør være min. 10 ºC. Benyttes termografi til lokalisering af utætheder i bygninger, skal der være en trykforskel mellem ude og inde på mindst 5 Pa. For at tydeliggøre utætheder kan der anvendes Blowerdoor, som kan sikre en konstant luftstrøm gennem klimaskærmen på op til 50 Pa.

Indvendig termografi

Skal konstruktionen undersøges for utætheder, træk og kuldebroer bør der forud for undersøgelsen etableres et passende undertryk f.eks. ved hjælp af en Blowerdoor. Kun ved undertryk kan luftstrømme og visse kuldebroer tydeliggøres.
Der er også mulig at spore utætte rør og rørsamlinger ved en indvendig termofrafering.

Udvendig termografi

Udvendig termografi vil typisk ikke kunne afsløre utætheder (udover i fjernvarmerør), men kan anvendes til vurdering af kuldebroer og isoleringstilstand. Ved udvendig termografi skal man være særlig opmærksom på beplantning, refleksioner fra sol og vinduer. Ved ventilerede konstruktioner kan det være vanskeligt at afgøre, hvilken isoleringstilstand bygningen har.

 

Kontakt os for yderlig information, og et uforpligtigende tilbud.