Syn og skøn

Syn og skøn bruges i tvister hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne eller forventningerne er ”for høje” og den indgåede aftale i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller anden byggeri.

I forbindelse med syn og skøn kan Dansk Ejendomseftersyn tilbyde byggeteknisk rådgivning samt medvirken til mægling mellem parterne. I mange tilfælde kan dyre og langvarige retssager undgås ved, at vi kobles på sagen og mægler mellem parterne eller udarbejder anvisninger for udbedring af de pågældende bygningsskader.
Flere tvister er imidlertid af en sådan karakter, at en løsning i mindelighed ikke kan opnås, og man således ikke kan undgå retssager eller voldgift.

Ydelser i forbindelse med syn og skøn

Ved tvister om bygningsskader, mangler ved udført håndværksarbejde, mangler i forhold til tilbud på entrepriser, økonomiske tvister i relation til bygningsarbejder o.l. tilbyder Dansk Ejendomseftersyn følgende ydelser:

  • Frivilligt syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af tvistens parter i enighed.
  • Syn og skøn, hvor skønsmanden udmeldes af retten efter indstilling fra en eller flere af sagens parter.
  • Besigtigelse af bygningen med efterfølgende oplæg til, om der er baggrund for en sag.

I sidstnævnte tilfælde kan den bygningssagkyndige dog ikke efterfølgende optræde som syn- og skønsmand i retslig sammenhæng, men notatet/rapporten kan efterfølgende i en evt. retssag bruges som hjælp til, at der kan stilles de rigtige spørgsmål til modparten og til en eventuelt af retten udmeldt syn- og skønsmand.

 

Kontakt os for yderlig information, og et uforpligtigende tilbud.