Afleveringsforretning

Ved opstarten på byggeriet vil der være planlagt en dato for afleveringsforretning, det er den dag hvor entreprenørerne og du/I mødes for at gennemgå det færdige resultat. Det er også ved afleveringsforretningen, hvor ansvaret for byggeriet overgår til dig/jer. Ind til det er afleveret er det nemlig entreprenørens ansvar at passe på materialerne og sørge for at der ikke bliver stjålet eller sker skader på materialer og byggeriet. Hvis du ikke har haft løbende faglig byggetilsyn på dit byggeproces, bør du tage en bygningssagkyndig med til afleveringsforretningen, idet der er en række forhold som skal gennemgås inden du/i skriver under på en afleveringsprotokol.

Fejl og mangelliste

Ved en afleveringsforretning skal alle de fejl og mangler der kan være på byggeriet noteres ned på en såkaldt afleveringsprotokol. Hvis man ikke ved tilstrækkelig nok om byggeriet, (herunder også de gældende regler og love vedr. byggeri), kan det virke stort og uoverskuelig, og du/I kan nemt overse fejl som, vil være svært at reklamere over efter afleveringen.

Dansk Ejendomseftersyn gennemgår projektet, og sikrer dig/jer den fornøjelse det gerne skulle være at tage dit/jeres nybyggeri i brug.

 

Hvordan foregår en afleveringsforretning?

Når entreprenørerne meddeler dig/jer at de er færdig med det aftalte byggeri, kontakter entreprenørerne jer for at aftale et nærmere tidspunkt for mødet.
(Hvis der i kontrakten med entreprenørerne er aftalt et afleveringstidspunkt, bør du/I mødes på dette tidspunkt, uanset om byggeriet er færdig eller ej).
Inden mødet med entreprenørerne gennemgår Dansk Ejendomseftersyn arbejdet for at kontrollere, om det svarer til det der er aftalt. Hvis der er fejl eller mangler, som ikke kan accepteres under de gældende krav der er til byggeriets standarder og dansk byggeskik, vil der blive skrevet og sendt en mangelliste til entreprenørerne, så de er klar over disse forhold inden afleveringsforretningen.

Ved afleveringsforretningen, gennemgås byggeriet og fejl og mangellisten med dig/jer og entreprenørerne. Og fejl og mangler prissættes på listen.
Herefter har entreprenørerne en tidsfris som skal være rimelig, men så kort som mulig til at få udbedret de aftalte fejl og mangler.

Prissætningen gøres for at tilbageholde det beløb som svare til at få en anden håndværker til at udføre de fundne fejl og mangler. Har du først betalt hele beløbet kan det i nogle tilfælde være svært at få entreprenørerne ud og udbedre fejl og mangler.

Det er vigtig at du ikke tager dit byggeri i brug hverken helt eller delvis da du så automatisk acceptere byggeriet som det erVi er altid parate til at give et uforpligtende tilbud. Du kan benytte vores kontaktformular ved at klikke her...


En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men det er de færreste, som ikke ønsker at sikre sig mod sit mangeårige mangelansvar. Læs mere her...


Formålet med en energimærkning er at synliggøre bygningens energiforbrug og give en oversigt over hvor det er rentabelt udføre forbedringer for at spare på energien i den enkelte bygning. Læs mere her...


Ved et el-eftersyn anvendes en systematisk metode, der skal afdække eventuelt ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne. Læs mere her...