Rådgivning om skimmelsvamp

Skimmelsvamp rådgivning

Dansk Ejendomseftersyn har et tæt samarbejde med flere anerkendte rådgivningsfirmaer med speciale i skimmelsvamp hvor vi tilbyder en byggeteknisk rådgivning i forbindelse med opsporing, test og forebyggelse af skimmelsvamp.

I de senere år har angreb af skimmelsvamp i bygninger fået stor bevågenhed i medierne. Skoler, offentlige bygninger, private huse og lejligheder har måttet fraflyttes under udbedring af skaderne. Desuden er der eksempler på, at hele bygninger er blevet nedrevet pga. svampeangreb.

Mange typer skimmelsvampe er sundhedsskadelige og allergifremkaldende, og er man først blevet allergisk, kan man få voldsomme reaktioner på disse skimmelsvampe.

 

Årsag til vækst af skimmelsvamp

Skimmelsvamp udvikles og vokser i fugtigt miljø. Det fugtige miljø kan forekomme såvel i de synlige som i de skjulte bygningskonstruktioner. De fugtige miljøer opstår typisk, hvor varm rumluft møder kolde flader, eller hvor bygningsdelene opfugtes som følge af indtrængende vand, udsivende vand eller opsuget vand. Mange skimmelsvamp angreb skyldes byggetekniske fejl eller skader på bygningsdele.

Skimmelsvamp opstår typisk som følge af:

  • Mangelfuld rengøring og udluftning
  • Mangelfuld vedligeholdelse af huset
  • Bygningsskader (f.eks. ved revnede nedløbsbrønde)
  • Konstruktionsfejl (f.eks. ved mangelfuld ventilation af taget eller beklædning af fugtige kældervægge)

 

Skimmelsvamp undersøgelse og rådgivning

Vi tilbyder at analysere og kategorisere skimmelsvampevæksten, undersøge omfanget, påpege skadesårsagerne og give et overslag over de nødvendige, forebyggende foranstaltninger.

Der udarbejdes en skriftlig rapport om undersøgelsen og anbefalingerne.

Kontakt os for yderlig information.