Stort energimærke

Hvad er et stort energimærke?

Grundlæggende gælder energimærkningsordningen for store ejendomme, dvs. over 500 m² i opvarmet areal.
Mellem 30 og 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes til opvarmning, el og ventilation af bygninger. For at reducere dette forbrug har folketinget vedtaget loven om energimærkning. For beboelsesejendomme med mere end en bolig, erhvervsejendomme og offentlige bygninger, træder der i løbet af det næste halve år nye regler i kraft.
Ved udregning af energimærke beregnes bygningens energiforbrug på et standardiseret grundlag, hvorved det bliver muligt at foretage en ensartet vurdering af forskellige bygninger. Dette vil hjælpe lejere/ejere med at finde ud af hvor dyr en ejendom samlet set vil være at bo i.

 

Energimærkning og gyldighed

Energimærkerne er gyldige i 7-10 år fra udarbejdelsestidspunktet.

 

Hvilke ejendomme

I forbindelse med den seneste lovændring omkring energimærkning af ejendomme, blev det vedtaget at alle opvarmede bygninger, ejet af offentlige institutioner skal energimærkes:

  • Bygninger med samlet etageareal mellem 60 og 1500 m² skal energimærkes første gang senest den 1. juli 2009.
  • Bygninger med samlet etageareal over 1500 m² skal være energimærket fra og med den 1. januar 2006.

Ikke offentlige bygninger skal energimærkes som følger:

  • Bygninger med samlet etageareal over 1500 m² skal være energimærket fra og med den 1. januar 2006.
  • Bygninger med samlet etageareal over 1000 m² til og med 1499 m² energimærkes senest den 1. juli 2009.

 

Generelt gælder det at alle bygninger over 60m² skal være energimærket i forbindelse med salg. Fra 1. juli 2009 skal der ligeledes foreligge et gyldigt energimærke når der udlejes eller overdrages en andel m.v.
Ved salg af ejerlejligheder i etageboligbebyggelser skal der foreligge et gyldigt energimærke for hele ejendommen.
Ved salg rækkehuse og huse med ejerlejlighedsstatus, kan der valgfrit udføres enkeltvise energimærker eller for alle huse på en gang.

 

Fra 1. juli 2009 skal der ligeledes foreligge et gyldigt energimærke for ejendommen ved salg af andelsboliger/lejligheder eller ved udlejning af lejligheder. For ejendomme over 1500 m² gælder dog, at de løbende skal energimærkes hvert 7. til 10. år.

Dansk Ejendomseftersyn udfører i samarbejde med JUST Consult energimærker på større bolig- og erhvervs ejendomme.
Kontakt os for yderlig information, og et uforpligtigende tilbud.