Energimærke

ENERGIMÆRKE2022-12-20T09:18:02+00:00

Energimærke

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er et lovpligtigt dokument, som oplyser om en boligens energimæssige tilstand.

Formålet med energimærkningsordningen er at synliggøre bygningens energiforbrug og give en oversigt over hvor det er rentabelt udføre forbedringer for at spare på energien i den enkelte bygning.
Den giver også et overblik over hvor stor besparelse og hvor lang tid tilbagebetalingen vil være.

Energimærket giver også forslag til forbedringen, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer eller ombygninger.

Energimærket giver en køber mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købsaftale.

Det er lovpligtigt at energimærke alle enfamiliehuse, rækkehuse og flerfamiliehuse under 500 m2 ved salg eller udlejning.

Der er dog undtagelser uanset registrering i BBR, hvor der ikke skal laves energimærkning.

  • Sommerhuse (dog skal ny opførte sommerhuse mærkes ved ibrugtagning)
  • Bygninger der købes med henblik på nedrivning
  • Fritliggende beboelser der er mindre end 60 m2
  • Bygninger der er fredede
  • Bygninger hvor der ikke kan udarbejdes en retvisende energiberegning pga. væsentlige mangler i varmeanlæg eller klimaskærm.

Nybyg

Alle nybyggede huse skal energimærkes inden ibrugtagning. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ved nybyggeri udarbejdes en energirammeberegning, som skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse.

Automatmærke

I 2011 blev der indført mulighed for, at gennemføre en mærkning uden bygningsgennemgang: Et såkaldt automatmærke. Der kan udarbejdes et automatmærke, hvis ejendommen opfylder følgende kriterier:

  • Ejendommen skal være et fritliggende enfamiliehus, stuehus til landbrugsejendom, række- eller kædehus med lodret adskillelse.
  • Ejendommen skal være opført efter 1. januar i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted.
  • Varmeforsyningen i ejendommen skal være naturgas, olie, fjernvarme, el (herunder varmepumper) eller biobrændsel med centralvarmeanlæg. Der tages således ikke hensyn til supplerende varmeanlæg som solvarme, brændeovn og lignende.

Automatmærket udarbejdes udelukkende på baggrund af ejerens oplysninger, og informerer om bygningens energimæssige stand i henhold til bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Er der foretaget væsentlige energimæssige forbedringer af huset siden opførelsen, anbefale vi, at der foretages en almindelig energimærkning.

Energimærkning og gyldighed

Et energimærke for en helårsbolig gælder i 10 år. 

Hvordan foregår det?

Inden du får besøg af energikonsulenten skal du udfylde et spørgeskema. Energikonsulenten vil bl.a. gerne have oplyst om, der er hulmursisoleret eller om der er foretaget væsentlige om- og tilbygninger, hvor der i denne forbindelse, er foretaget ekstra isolering. Endvidere vil energikonsulenten gerne se eventuelle tegninger- og hulmursattester over ejendommen.

Energikonsulenten gennemgår din ejendoms forskellige bygningsdele, ydervægge, vinduer/døre, lofter, gulve og varmeanlæg. Bygningen måles op. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet. I modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængig af både vejret og de vaner, som bygningens bruger har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuld af teenagere, som bruger store mængder vand.

Energimærket fortæller om bygningens kvalitet; ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. Energimærket bliver udarbejdet efter konsulentens besøg på baggrund af det indsamlede materiale, og der udsendes en færdig rapport til sælger.

Efter kundebesøget udarbejdes det endelige mærke. Du er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål til både besigtigelse og energimærket.

BEMÆRK! Der ydes rabat ved samtidig udførelse af energimærke, tilstandsrapport og el rapport.Vi er altid parate til at give et uforpligtende tilbud. Du kan benytte vores kontaktformular ved at klikke her...


En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men det er de færreste, som ikke ønsker at sikre sig mod sit mangeårige mangelansvar. Læs mere her...


Formålet med en energimærkning er at synliggøre bygningens energiforbrug og give en oversigt over hvor det er rentabelt udføre forbedringer for at spare på energien i den enkelte bygning. Læs mere her...


Ved et el-eftersyn anvendes en systematisk metode, der skal afdække eventuelt ulovlige forhold og funktionsfejl ved elinstallationerne. Læs mere her...

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.